Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99).

1. Registeransvarig

Taminco Finland Oy (FO-signum 2589198-9)
Typpitie 1
90620 Oulu

Telefon: 0207 108 300

2. Registeransvarig och/eller kontaktperson

Taminco Finland Oy
Typpitie 1
90620 Oulu

Telefon: 0207 108 300, E-post AIVinfo@eastman.com

3. Registrets namn

Taminco Finland Oy:s marknadsföringsregister

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna används för Taminco Finland Oy:s direktmarknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar och andra därmed jämförbara adresserade utskick. Personuppgifterna används också för att sköta kundrelationer, behandla kontaktförfrågningar och respons samt för statistikföring och utveckling av företagets tjänster.

Personuppgifter som insamlats i samband med tjänsten kan användas i marknadsföringssyfte enligt Finlands personuppgiftslag. Taminco Finland Oy kan skicka användarna direktmarknadsföring via elektroniska media (e-post, textmeddelanden) om en användare som är registrerad i tjänsten inte uttryckligen förbjudit detta. Användaren har rätt att när som helst förbjuda att hans/hennes uppgifter används för direktmarknadsföring, helt eller delvis.

5. Registrets innehåll av uppgifter

Personregistret innehåller följande uppgifter: (de obligatoriska uppgifterna utmärkta med asterisk)

  • För- och efternamn
  • Postnummer
  • Företag/organisation
  • Telefonnummer
  • E-postadress *
  • Huvudsaklig produktionsinriktning *
  • Djurantal
  • Uppgifter om tillstånd för direktmarknadsföring

6. Lagstadgade uppgiftskällor

Personuppgifter inhämtas från den registrerade själv då denne registrerar sig eller använder tjänsten. Personuppgifter kan också inhämtas och uppdateras från offentliga uppgiftskällor och företag som tillhandahåller personuppgiftstjänster.

7. Normalt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Registerhållaren utlämnar inte kundernas personuppgifter till tredje parter. Om det blir aktuellt att utlämna uppgifter enligt bestämmelserna, begärs den registrerade om tillstånd för utlämnande av uppgifterna. Uppgifter kan överföras till en ny registerhållare vid en eventuell företagsförsäljning eller försäljning av affärsverksamheten.

8. Principer för skydd av registret

Uppgifterna i registret förvaras konfidentiellt och åtkomsten till personregistret är begränsad. Uppgifterna hanteras endast av en tillförordnad huvudanvändare, som har personliga lösenord till systemet. Lokalerna där registret förvaras är övervakade. Databasen och datorerna där registret finns är skyddade med brandväggar och andra tekniska medel, såsom kryptering.

9. Den registrerades rätt till förbud

Den registrerade har rätt att förbjuda registerhållaren att använda hans/hennes uppgifter för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknadsförings- och opinionsundersökningar.

Förbudet ska ges skriftligt och undertecknas och skickas till adressen nedan:

Taminco Finland Oy / Register
Typpitie 1
90620 Oulu

Förbudet kan också skickas per e-post till adressen AIVinfo@eastman.com och ska då innehålla tillräckligt detaljerade uppgifter.

10. Den registrerades rätt till insyn i registret

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om denne som har sparats i registret och få kopior av dem. Uppgifterna kan kontrolleras avgiftsfritt en gång om året.
Begäran om kontroll ska ges skriftligt och undertecknas och skickas till adressen nedan:

Taminco Finland Oy / Register
Typpitie 1
90620 Oulu

Kontrollbegäran kan också skickas per e-post till adressen AIVinfo@eastman.com och ska då innehålla tillräckligt detaljerade uppgifter.

11. Korrigering av uppgifter

Registerhållaren korrigerar, avlägsnar eller tillägger med tanke på registerhanteringen felaktiga, onödiga, bristfällliga eller föråldrade personuppgifter som finns i registret, på eget initiativ eller enligt den registrerades krav. Dessutom kan personuppgifter avlägsnas om kunden missbrukar tjänsten eller utövar kriminell eller annan förbjuden verksamhet med hjälp av tjänsten.

Den registrerade ska ta kontakt med registerhållaren för att få uppgifterna korrigerade. Begäran om korrigering ska ges skriftligt och undertecknas och skickas till adressen nedan:

Taminco Finland Oy / Register
Typpitie 1
90620 Oulu

Begäran om korrigering kan också skickas per e-post till adressen AIVinfo@eastman.com och ska då innehålla tillräckligt detaljerade uppgifter.

aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358