Den nya AIV Kvalitetsgarantin ger ensileringen en unik trygghet och är garanti för ett förstklassigt ensilage.

Som AIV-kund behöver du inte gissa dig till ensileringsmedlets effekt. AIV Kvalitetsgaranti garanterar ensileraren, att vallfoder som ensilerats med god ensileringspraxis och enligt våra doseringsanvisningar har antingen god eller utmärkt kvalitet. Garantin omfattar hela AIV-produktfamiljen: AIV® 2 Plus Na, AIV® Ässä Na och AIV® Pro NC.

Ensilage betraktas som misslyckat om det innehåller över 80 g amminiumkväve per kilo totalkväve. Om ammoniakhalten i ditt foder överskrider denna gräns, ersätter vi kostnaden för det AIV-ensileringsmedel som använts för ensileringen till sitt fulla belopp*.

Om du tvivlar på kvaliteten hos ditt foder som ensilerats med en AIV-produkt, ta kontakt med vår försäljningsteam. Vi hjälper dig gärna!

*Bekanta dig med de bifogade garantivillkoren (PDF).

100 % förtroende för inhemskt

Alla AIV-produkter tillverkas i Uleåborg enligt noggranna kvalitetsstandarder. AIV-produkternas ensileringseffekt har påvisats i många oberoende undersökningar i finländska förhållanden vid Naturresurscentralen. Tack vare produktarbetet, produkttillsynen och AIV:s gedigna ensileringskunnande kan du tryggt lita på AIV-produktfamiljen.

Ensilera garanterat gott foder och testa också AIV-räknaren. Du ser vilka merintäkter investeringen i ensileringsmedel ger din gård.

aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358