Dosering
 • Gräsväxter 5 l/ton
 • Baljväxtdominerad 6 l/ton
 • Regnväder 7 l/ton
 • Fukthalt 35–45 % 3 l/ton
 • Fukthalt 30–35 % 4 l/ton
 • Fukthalt 25–30 % 5–7 l/ton
 • Baljväxthaltig 5–6 l/ton
 • Normal nivå 3 l/tn
 • Litet mer krävande 1–3 l/tn
 • Krävande situation 3–5 l/tn
 • 0,5–1 l / 1000 l

AIV Ässä Na kombinerar god ensileringseffekt med motverkan av eftervarmgång. AIV Ässä Na passar utmärkt för ensilering då det krävs effekt mot både bakterier, jäst och mögel.

AIV Ässä Na innehåller rikligt med myrsyra, som säkerställer en snabb sänkning av pH-värdet och begränsar jäsningen under ensileringen. Dessutom kvarstår effekten av propionsyra och kaliumsorbat ännu efter att silon öppnats, och förhindrar tillväxt av jäst och mögel.

Ensilage

Passar för alla ensileringsmetoder, både för färskt och förtorkat foder då torrsubstanshalten är 25-45 %. Passar särskilt vid optimalt förtorkningsväder, när det slagna fodret torkar snabbt och det finns risk för att ensilaget packas mindre bra. Produktens fördelar syns i utfodringsskedet, då man slipper problem med eftervarmgång.

AIV Ässä Na passar också som ensileringsmedel för fodret i silons eller stukan ytskikt, då det i synnerhet motverkar jäsning i ytskiktet. Vi rekommenderar medlet också i situationer när man redan i ensileringsskedet vet, att en viss silo måste öppnas snart efter ensileringen medan vädret ännu är varmt.

Spannmål

Passar för ensilering av krossad spannmål när fukthalten är ca 25-45 %. Medlet rekommenderas särskilt i situationer när den krossade spannmålen är på torrare sidan (fukthalt 25-35 %), om fodersilon måste öppnas tidigare än en månad efter ensileringen eller om spannmålen i utfodringsskedet är länge exponerad för luft (långsam utfodring i förhållande till den öppna foderfronten).

Blandfoder

Blandfodrets sammansättning och mikrobiologiska kvalitet kan variera betydligt beroende på de recept och komponenter som används. AIV Ässä Na fungerar effektivt som stabilisator i blandfoder med olika foderrecept. I försök som gjorts i finländska förhållanden förbättrade AIV Ässä Na blandfodrets stabilitet med så mycket som 10-40 timmar då bruksmängden var 2-3 liter/ton (Luke, 2017).

Tillsätt produkten under blandningen av fodret för att stoppa problem med varmgång. Det lönar sig att pröva sig fram till vilken dosstorlek som är tillräcklig, utgående från en dos om 3 l/t. Dosen justeras de följande dagarna på basis av resultatet och mätningar av temperaturen.

Blötfoder för svin

AIV Ässä Na passar för att förhindra feljäsning i blötfoder som orsakas av jäst. Målet är att blötfodrets pH-värde är mellan 4,2 och 4,5. Kontrollera bruksmängden genom att mäta blötfodrets pH.

luomutuotanto-symboli Myrsyra, propionsyra, sorbinsyra och natriumformiat är enligt EUs ekoförordning 2016/673 lämpliga för ekoproduktion. Kaliumsorvat är ett salt av sorbinsyra, den aktiva substansen är m.a.o. sorbinsyra.

FÖRDELARNA I KORTHET


 • Förhindrar effektivt eftervarmgång.
 • Den höga myrsyrahalten sänker snabbt fodrets pH till målsatt nivå.
 • Propionsyra och sorbat förhindrar tillväxt av jäst och mögel ännu efter att silon öppnats.
 • Natriumformiat minskar maskinernas korrodering.
 • Myrsyra, propionsyra, sorbinsyra och natriumformiat är enligt EUs ekoförordning 2016/673 lämpliga för ekoproduktion.
 • Tillverkas i Finland.

 

PÅVISAD EFFEKT


I foder som ensilerats med AIV Ässä Na kombineras fördelarna av kontrollerad jäsning med en utmärkt aerobisk stabilitet, vilket innebär att fodret inte är känsligt för varngång efter att silon öppnats (Luke 2015).

Vallensileringsförsök, Luke 2015


FÖRPACKNINGSSTORLEKAR


 • 30 liter
 • 200 liter
 • 1000 liter (IBC-container)
 • lösvikt

AKTIVA SUBSTANSER


 • Myrsyra 58 %
 • Propionsyra 20 %
 • Kaliumsorbat* 2,5 %
 • Natriumformiat** 5,2 %

*Kaliumsorbat är ett salt av sorbinsyra.
**Formiater är salter av myrsyra, som minskar syrans korroderande verkan.

aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358