Dosering
 • Gräsväxter 5 l/ton
 • Baljväxtdominerad 6 l/ton
 • Regnväder 7 l/ton
 • Fukthalt 35–45 % 3 l/ton
 • Fukthalt 30–35 % 4 l/ton
 • Baljväxthaltig 5–6 l/ton
 • 0,5–1 l / 1000 l

AIV 2 Plus är en säker produkt för ensileringen, eftersom den enligt undersökningar konserverar fuktigt ensilage bättre än andra metoder. Därför passar den utmärkt för de varierande förhållanden vi har i Finland.

AIV 2 Plus innehåller rikligt med myrsyra som effektivt och snabbt sänker fodrets pH-värde till målsatt nivå.  Tack vare pH-sänkningen förhindras tillväxten av skadliga bakterier som förstör fodret genast från ensileringens början, varvid risken för feljäsning minskar. En snabb sänkning av pH-värdet stoppar också nedbrytningen av proteinet i fodret.

Efter att fodrets pH-värde sjunkit påverkar en del av myrsyran som inte dissocierats direkt bakteriernas aktivitet och begränsar jäsningen. Begränsningen av jäsningen innebär att sockret i fodret bevaras och att fodret kommer att innehålla mindre halt av jäsningssyror som sänker dess utfodringsindex. Som resultat av AIV-ensilering får vi ett högklassigt, hygieniskt och smakligt foder.

Ensilage

Passar bäst för färskt och lätt förtorkat ensilage och för utfodring med färskslagen vall.

Spannmål

Krossensilering av fuktig spannmål (fukthalt 30-45 %).

Utfodring av kalvar med syrad dricka

Vid utfodring av kalvar med syrad dricka sänker AIV 2 Plus genast dryckens pH-värde, vilket säkerställer en optimal löpmagsfunktion. Vid utfodring med syrad dricka begränsar dessutom surheten kalvarnas foderintag så att de dricker lagom stora portioner.

Blötfoder för svin

AIV 2 Plus Na är ett populärt ensileringsmedel i blötfoder för svin. Det passar särskilt i blötfoder för slaktsvin och sinsuggor. Målet är att blötfodrets pH-värde är mellan 4,2 och 4,5. Kontrollera bruksmängden genom att mäta blötfodrets pH.

luomutuotanto-symboli Myrsyra och natriumformiat är enligt EUs ekoförordning 2016/673 lämpliga för ekoproduktion.

FÖRDELARNA I KORTHET


 • Den höga myrsyrahalten sänker snabbt fodrets pH till målsatt nivå.
 • Bakterietillväxten förhindras genast från början av ensileringen.
 • Natriumformiat minskar maskinernas korrodering.
 • Myrsyra och natriumformiat är enligt EUs ekoförordning 2016/673 lämpliga för ekoproduktion.
 • Tillverkas i Finland.

 

PÅVISAD EFFEKT


I ett ensileringsförsök (LUKE 2015) konstaterades, att produktens ensileringseffekt inte försämras av att ammoniumformiat ersätts med natriumformiat. Både AIV 2 Plus och AIV 2 Plus Na förbättrade klart vallensilagets jäsningskvalitet och utfodringsindex.

Vallensileringsförsök, Luke 2015


FÖRPACKNINGSSTORLEKAR


 • 30 liter
 • 200 liter
 • 1000 liter (IBC-container)
 • lösvikt

AKTIVA SUBSTANSER


 • Myrsyra 76 %
 • Natriumformiat* 5,5 %

*Formiater är salter av myrsyra, som minskar syrans korroderande verkan.

aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358