Vårt produktansvar gällande ensileringsmedlen omfattar allt från råvaruanskaffningen till djurhälsan. Vår verksamhet inom tillverkningen och försäljningen av AIV-ensileringsmedel är styrs av principer för hög produktkvalitet och korrekt produktdeklaration samt god arbetarsäkerhet och miljöhänsyn både i produktionen och på gården. Genom en ansvarsfull verksamhet vill vi säkerställa att både våra anställda och våra kunder är nöjda.

AIV-ensileringsmedlen är pålitliga

AIV-produkternas kvalitetskontroll förverkligas på många olika sätt. Varje tillverkningsparti analyseras och ett motprov av partiet förvaras i brukslaboratoriet. Motsvarande prov- och kvalitetsintyg krävs också av råvaruleverantörerna. I råvarornas och slutprodukternas kvalitetskontroll används utomstående analytik för att säkerställa att produkterna inte innehåller föroreningar som dioxiner och tungmetaller. Därför kan man lita på AIV-produkternas sammansättning.

Försäljningen och marknadsföringen av AIV-produkter är grundad på sakkunskap, därför baserar sig produktinformationen och ensileringsrådgivningen på oberoende forskning och -forskningsresultat. AIV-ensileringsmedlens produktuppgifter och -dokumentation, inklusive informationen om säker användning, är pålitliga, aktuella och lätta att hitta på vår hemsida.

Eastman som ansvarsfull aktör

Eastman Chemical Company har förbundit sig att utveckla sina funktioners hållbarhet. I Finland utgörs grundpelarna i företagets ansvarstänkande av bolagets årligen definierade miljömål, miljötillstånd och olika certifierade standarder, såsom fodersäkerhetsstandarden FAMI QS. De anställdas, entreprenörernas, kundernas och samfundets säkerhet ingår i verksamhetens kärnvärden.

Eastman definierar varje år konkreta miljömål, vilkas syfte är att utveckla verksamheten och minska miljöbelastningen.
Läs mera om ansvarsfullheten på företagets internationella hemsida www.eastman.com.

Kvalitetssystem och internationella standarder styr verksamheten

Verksamheten vid fabriken i Uleborg regleras av miljötillståndet, vars efterlevnad kontrolleras genom regelbundna myndighetskontroller. Eastman följer flera olika kvalitetssystem, och har certifikat över bl.a. fodersäkerheten, produktionen och arbetssäkerheten, entreprenadverksamheten och försäljningen.

Eastman har förbundit sig att följa olika internationella standarder i sin verksamhet. De fyra viktigaste standarderna för verksamheten i Finland är:

  • systemet för kvalitetskontroll ISO 9001
  • miljösystemetl ISO 14 001
  • ledning av arbetarhälsa och arbetarsäkerhet OHSAS 18 001
  • fodersäkerhetsstandarden FAMI QS.

Iakttagandet av alla standarder kontrolleras årligen genom granskning som utförs av utomstående instanser.

aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358