1920
1945
1950
1960
1970
1980
1990
2010
Idag

AIV-produkternas historia går tillbaka till början av 1900-talet

Finlands jordbruk har moderniserats snabbt från och med 1920-talet, när den växande befolkningen i städerna inte längre fick sin mat från de egna åkrarna. En central faktor bakom jordbrukets framsteg var utvecklingen av nya ensileringsmetoder för foder och tillverkningen av kemiska växtnäringsmedel.

A. I. Virtanen och Henning Karström utvecklar AIV-ensileringsmetoden i slutet av 1920-talet vid Forskningsanstalten för Biokemi, i det s.k. Valios laboratorium. Virtanens mål är att ta fram ett foder som kunde användas under vintermånaderna vid sidan av hö, för att hålla mjölkproduktionen så jämn som möjligt året igenom. Virtanen förstår att ensilagets surhet är en avgörande faktor, och att ett lågt pH-värde hämmar skadlig mikrobtillväxt och -aktivitet.

Den ursprungliga AIV-lösningen patenteras och kommersialiseras år 1929.

Ensileringen värd Nobel-priset

Virtanen föreslogs flera gånger få Nobel-priset, första gången redan år 1933. Valet träffade rätt år 1945, då Virtanen belönades med Nobel-priset i biokemi för sina landvinningar inom i synnerhet utvecklingen av ensileringsmetoder.

 

Produktionen i Finland börjar

AIV-ensileringen blir snabbt allmän när kunskapen om det goda och säkra ensilaget sprids.

 

Foder med bättre kvalitet – bättre avkastning

Tack varen den förbättrade ensilagekvaliteten ökar mjölkgårdarnas produktivitet, och mjölkråvarans kvalitet förbättras betydligt. De finländska livsmedlens kvalitet förbättras genom AIV-ensileringsmetoden och blir av världstoppklass.

Som följd av produktutvecklingen ersätts de oorganiska syrorna i AIV-lösningen med organisk myrsyra. I början importeras myrsyran, tills utvecklingen av den finländska ensileringsteknologin leder till att man börjar med inhemskt myrsyraproduktion. Myrsyra är som namnet anger en syra som förekommer också i naturen och som nedbryts snabbt och fullständigt på biologisk väg.

Kemira Ab grundas

Typpi Ab som verkat i Uleåborg från år 1952 och Rikkihappo Ab som inlett sin verksamhet år 1920 fusioneras år 1971. Det nya företaget heter Kemira Ab.

Produktionen av den första AIV 2-lösningen inleds i Uleborg.

Nya investeringar i produktionen

Kemira och Valio börjar samarbeta om försäljningen och tillverkningen av AIV-ensileringsmedel, varvid produktionen också utvidgas. Kemira och Valio bygger med gemensamma investeringar en myrsyrafabrik i Uleåborg som startar hösten 1981. Från år 1983 är Finland i praktiken självförsörjande inom tillverkningen av ensileringsmedel.

Slutligen köper Kemira hela affärsverksamheten, och produktionen utvidgas stegvis från och med slutet av 1980-talet. De AIV-lösningar som tillverkas i Uleåborg är fortfarande de enda ensileringsmedel som tillverkas i Finland.

AIV-kunnande exporteras också utomlands

Myrsyraprodukter började genast också exporteras. AIV-ensileringsmedlen har funnit sin väg också till jordbrukare ute i Europa.

Ägarbyte

Tack vare AIV-konceptet har de finländska mjölkgårdarna nått världstoppklass i fråga om produktivitet och mjölkkvalitet. Under 2010-talet växer produktionen av myrsyra i fabriken i Uleåborg till över 100 000 ton per år och fabriken blir en av världens största produktionsenheter. Ensileringsmedelssortimentet växer, när produktfamiljen Stabilizer introduceras på marknaden.

Till följd av företagets strategiska linjedragning säljer Kemira Abp sin affärsverksamhet inom myrsyraprodukter till Taminco Corporation år 2014. År 2015 köps Taminco Corporation -koncernens affärsverksamhet i sin helhet av amerikanskägda Eastman Chemical Company, och AIV-ensileringsmedlen blir en viktig del av Eastman Chemicals produktportfölj.

För affärsverksamheten med myrsyra i Finland ansvarar fortfarande Eastman Chemicals finländska dotterbolag Taminco Finland Oy.

Proffs på ensilering i Finland

Myrsyra är fortfarande den viktigaste komponenten i AIV-ensileringsmedlen, och produkterna har utvecklats kontinuerligt från och med 1990-talet ända till idag. Vårt mål är fortfarande att säkerställa en lyckad ensilering av olika växtslag i alla förhållanden, oberoende av skörde- och ensileringsmetod.

Det är ingen slump att de finländska livsmedlen är av högsta kvalitet. Kvaliteten grundar sig på en oeftergivlig yrkeskunskap inom ensileringen och de dagliga rutinerna på gården, och på vår finländska vetenskap som premierats med det mest ansedda priset i världen. Detta är en utmärkt början.

Bakåt
Framåt
aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358