image

På Mykkälä gård i Torneå väntar korna tålmodigt på sin mjölkningstur. Gårdens husmor Tiina Mykkälä berättar, att användningen av AIV syns bra i ladugårdens vardag. Korna besöker roboten i snitt tre gånger per dygn och ensilaget går åt.

Mykkälä gård grundades på 1920-talet och Aki Mykkälä med hustrun Tiina är den tredje generationen på gården. Gården har 150 kor och ungefär lika många ungdjur.

För ensileringen används AIV 2 Plus som enligt paret fungerar bra i alla förhållanden. Fodret skördas med pickupvagn och ensileras i plansilor, stukor och ibland också i rundbalar. På Mykkälä gård har man också provat på andra ensileringsmedel, men då fått problem med bland annat varmgång i fodret i samband med utfodringen. Med AIV-produkter har man inte det problemet.

“Det underlättar vårt arbete att använda AIV-foder. Allt foder som tas i in ladugården är väl bibehållet och smakligt för korna, vi slipper arbetet med att avskilja och föra bort förskämt foder”.

I fjol var resultatet av ensilerigen extra bra, och allt ensilerat foder kunde ges åt korna, berättar husbonden. Aki berättar om gårdens tumregler när det gäller ensilering: “Allt insamlat foder ska ensileras, och i utfodringsskedet ska fodrets utnyttjas till 110 procent”.

Det är viktigt för paret att undvika risker och att använda inhemska produkter. På Mykkälä gård eftersträvar man inte snabba inbespariingar på bekostnad ev ensileringssäkerheten och kvaliteten, och man sätter stort värde på den inhemska mjölkproduktionen.

“AIV-produkterna tillverkas i grannlänet, och samtidigt sysselsätter man också lokala transportföretag. Det här är viktigt för oss när vi fattar vårt köpbeslut”, berättar Aki.

“Det är verkligt viktigt att bevara vår inhemska mjölkproduktion, eftersom den är en av hörnstenarna i den finländska landsbygden. Den håller landsbygden levande och ger oss ren, inhemsk mat”, konstaterar Tiina.

Mykkälä gård, Torneå
Tiina och Aki Mykkälä

aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358