image

Den nya ladugården på jordbrukssammanslutningen Kallio-Kantonen i Taipalsaari byggdes halvvägs mellan Sari Kantonens och Jarmo Kallios hemgårdar. Gården har 151 kor och en ungdjursbesättning på runt 140 rekryteringsdjur. Basen i kornas utfodring består av förstklassigt ensilage. “Dessutom använder vi krossensilerad spannmål, rybs, snitsel, mineraler och mäsk”, berättar Ari Kantonen.

Gårdens medelproduktion är ca 9700 kilo. Den har ökat under de senaste åren efter att djuren flyttades in i den nya ladugården som byggdes år 2014.

Jordbrukssammanslutningen producerar ensilaget själv, spannmålen köps av samarbetspartner. Vid ensileringen använder man AIV 2 Plus, trots att andra alternativ också erbjudits.

“Vi använder medlet både för ensilering och krossensilering och i det syrade dricka vi ger åt kalvarna”, berättar Ari.

Fodrets kvalitet har stor betydelse för kornas välmående. Med foder av god kvalitet fungerar kornas våm bättre, de hålls friskare och producerar mera. Ari säger att gården använder AIV-ensileringsmedel på grund av produkternas höga kvalitet och funktionssäkerhet, och för att de tillverkas i Finland.

“Ensilagekvaliteten måste vara bra för att fodret ska smaka för korna. Gott ensilage har god smältbarhet och innehåller lagom mängd protein och fiber.”

Gården köper oftast litet mera AIV-produkter än vad som behövs, eftersom det är svårt att på våren veta hur mycket som kommer att gå åt under säsongen.

Det är friheten och möjligheten att själv påverka som gör arbetet meningsfullt. “Här kan man påverka sin egen arbetsinsats på på det sättet påverka produktiviteten. Just nu bjuds det på stora utmaningar, men vi har en stark tro på framtiden”, konstaterar Ari.

”Här har vi vår egen frihet och kan påverka vårt arbete, trots att det nog ibland är väldigt mycket att göra”, tillägger Sari.

Kallio-Kantonens gård, Taipalsaari
Ari och Sari Kantonen & Jarmo Kallio

aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358