image

Gården Kivelä i Sysmä har ägts av samma släkt sedan år 1681. Matti Kivelä, gårdens nuvarande husbonde, är jordbrukare i trettonde led. Redan som barn var han klar med sitt yrkesval.

Gården har ca 100 mjölkkor och ett tjugotal kalvar. Fodret skördas med en självgående hack, och ensileras i plansilor och fodertorn. För ensileringen används AIV som man litar på.

”På den här gården har vi använt AIV-produkter så länge jag minns. Man får fodret att stå sig hurdana förhållandena än är, och vid behov kan man öka dosen av ensileringsmedel om det behövs för att säkra hållbarheten. När silon öppnas kan man vara säker på att fodervärdet bibehållits och att fodret smakar för korna”.


Gården satsar ordentligt på ensilaget, eftersom kornas utfodring och mjölkproduktionen är beroende av fodret. Ju mera korna äter, desto mera mjölkar de. Här handlar det inte så mycket om att få avkastning av gårdens investering i AIV-medel, i stället är det fråga om att kunna minimera riskerna så effektivt som möjligt. Gårdens medelavkastning steg med tusen kilo från år 2014, till totalt ca 10 000 kilo.

“Ensilage är grunden för våra kors utfodring. Det är verkligt viktigt att fodret har jämn kvalitet. Vi har robotmjölkning, så ett dåligt foderparti syns snabbt i kornas omlopp och mjölkens kvalitet”, berättar Matti.

Jordbruket är ett kall och en livsstil för den unga bonden. Matti menar, att det nog skulle ha funnits lönsammare arbeten till buds, men det var inhemsk mjölkproducent han ville bli. Idag måste en jordbrukare ha ett mycket mångsidigt kunnande.

“På vår gård har arbetena delats upp. En person ansvarar för utfodringen, en annan ansvarar för semineringen, en tredje ansvarar för kalvarna och den fjärde för maskinerna och maskinunderhållet. Det behövs all slags kunnande, och sen är ju också pappersjobbet ett kapitel för sig”, säger Matti.

Kivelä gård, Sysmä
Matti Kivelä

aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358