Syrning av blötfodret med AIV-produkter minskar effektivt feljäsning i fodret. Syrningen påverkar också svinens matsmältning.

Syrning av blötfodret med AIV-produkter minskar effektivt feljäsning i fodret.  Syrningen påverkar också svinens matsmältning.

Syrning av blötfodret har konstaterats påverka matsmältningskanalens fysiologi, funktion och mikrobiologi1 samt minska förekomsten av diarré 2 och tjocktarmsinflammation3. Genom att tillsätta syra påverkar vi även fodrets halt av jäst och mögel, vilket förbättrar fodrets smaklighet och minskar energisvinnet.

Tidigare målvikt för grisarna – satsa på foderutnyttjandet

Målet är att grisarna uppnår sin målsatta vikt så snabbt som möjligt efter avvänjningen. Då grisarna hålls friska, utan diarre eller andra matsmältningssjukdomar, uppnås målvikten snabbare.

Redan en några dagar snabbare tillväxt betyder mycket för din gårds ekonomi. Under grisens femte levnadsvecka äter den 250-300 gram foder i veckan och foderutnyttjandegraden är hög, medan den under vecka 11 kanske äter 1,4-1,6 kg, och foderutnyttjandet samtidigt försvagas. En större del av fodret används då för underhåll i stället för tillväxt.

Foderutnyttjanden försämras snabbt efter nio veckors ålder. Genom att satsa på utfodringen i det tidigare skedet förkortar vi uppfödningstiden och förbättrar gårdens ekonomiska resultat.

Då målvikten nås en vecka snabbare, minskar foderförbrukningen under mellanuppfödningsstadiet med flera kilo per gris. Inbesparingen förbättrar lönsamheten direkt. Dessutom minskar arbetskostnaden per djurenhet. När fodret smakar gott och grisarna äter bra och hålls friska, minimeras också veterinärkostnaderna.

  1. van Winsen et al. 2001, Scholten et al. 2002, Canibe och Jensen 2003
  2. Højberg et al. 2003
  3. Lindecrona et al. 2003

AIV 2 Plus och Stablilizer Pig L förhindrar effektivt feljäsning i en 84 timmars blötfodringssimulatormodell, där man undersökte en utfodringssituation där andelen restfoder som blir kvar i rörsystemet är stor (50 %).

Ättikssyra i blötfodret försämrar dess smaklighet och är ett tydligt tecken på feljäsning.

AIV-PRODUKTER I BLÖTFODRET MINSKAR FELJÄSNING


aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358