Det går lätt att med blotta sinnena skilja mellan förskämt och förstklassigt ensilage. Dessutom kan vi enkelt se hur sådant foder påverkar besättningen. Fodret behöver ändå inte vara synbart förskämt för att direkt påverka mjölkproduktionens lönsamhet.

Genom att ensilera med AIV kan vi förbättra mjölkproduktionen och minska mängden foderspill och extra arbete.

Använd AIV-räknaren för att se den merintäkt en investering i ensileringsmedel ger din gård.Resultat
Ökat täckningsbidrag från din besättning totalt
I det ökade täckningsbidraget har man beaktat skillnaderna i ensileringsmedlens anskaffningskostnader. Det ökade täckningsbidraget utgörs av den ökade dagsavkastningen minus ensileringsmedelskostnaderna. I kalkylen har man räknat med 341 produktionsdagar varvid kalvningsintervallet är ca 400 dagar.
Ökat täckningsbidrag från din besättning på 5 år

Utfodringsindexet ett nyckeltal för resultatet

Ensilagets utfodringsindex visar fodrets utfodringspotential, dvs. hur mycket korna kan äta av ett visst foder jämfört med ensilage av medelgod kvalitet. Nyckeltalet har tagits fram för att man lättare ska kunna se hur skillnader i kvaliteten hos olika slags ensilage inverkar på utfodringsplaneringen. Med ensilering kan vi påverka halterna av eteriska fettsyror (VFA) och mjölksyra i indexberäkningen. I ett bra foder ska produktionen av både VFA och mjölksyra vara kontrollerad under processen för att fodrets smaklighet och produktionsverkan ska bibehållas.

Schemat nedan åskådliggör resultatet av ett försök där en foderråvara delats upp så att en del behandlats med en AIV-produkt medan den andra delen lämnats obehandlad. Fodren analyserades efter ensileringen, och resultatet visade att det fanns stora skillnader i partiernas utfodringsindex och halt av jäsningssyror. Förutom på ensilagets kvalitetsvitsord ska man också se på utfodringsindexet, som anger fodrets utfodringspotential.

I undersökningen gav det bättre ensilaget över 450 liter/ko mera mjölk. Lägg också märke till att det inte behövts extra kraftfoder för att uppnå den ökade mjölkmängden. Täckningsbidraget av den ökade mjölkmängden är 157 euro/ko (alv 0 %). Med AIV-ensilering kan du bereda smakligare ensilage och samtidigt förbättra gårdens resultat.

Endast ensilage med den bästa jäsningskvaliteten gott nog för robotgården

Särskilt i robotladugårdar har man märkt att kotrafiken minskar betydligt när andelen feljäst foder ökar. Dessutom blir det stora följdverkningar för t.ex. juverhälsan och fruktsamheten av dåligt ensilage.

I praktiken har man märkt att ladugårdsarbetet underlättas och förutsättningarna för mjölkproduktion förbättras då andelen flyktiga fettsyror (VFA) i ensilaget är under 10 g/kg ts. Genom att ensilera med AIV kan du säkerställa att fodret är förstklassigt helt igenom, vilket underlättar ditt arbete i ladugården. Du behöver inte använda din begränsade arbetstid för att korrigera tidigare misstag, utan kan satsa helt på att bibehålla och förbättra produktionen.

Onödigt svinn och merarbete är en stor utgiftspost

Exempel: Om du måste skala av 20 cm av ytskiktet från en 35 x 10 meter stor silo innebär det en kostnad på nära 3000 euro enbart i form av kasserat foder. Dessutom tillkommer kostnaderna för det extra arbete som krävs för att avskilja och eventuellt förstöra det dåliga fodret. Om gården råkar ha har knappt om foder måste man dessutom köpa in motsvarande fodermängd utifrån, vilket lätt innebär ytterligare 3000 euro i merkostnader.

Gör arbetet rätt med en gång – ensilera fodret med AIV-metoden.

  1. Effects of additives on the fermentation and aerobic stability of grass silages and total mixed rations. A. Seppälä*, T. Heikkilä, M. Mäki and M. Rinne. 2015
  2. Pro Agria. Tulosseminaarin aineisto 2015.

Schemat åskådliggör resultatet av ett försök där en foderråvara delats upp så att en del behandlats med en AIV-produkt medan den andra delen lämnats obehandlad.

Fodren analyserades efter ensileringen och resultatet visade att det fanns stora skillnader mellan partiernas utfodringsindex och halt av jäsningssyror.

Förutom ensilagets kvalitetsvitsord ska man också se på utfodringsindexet, som anger fodrets utfodringspotential.

MED AIV-ENSILERING GÖR VI SMAKLIGARE FODER


aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358