För att trygga en lönsam nötköttsproduktion är det av största vikt att man tar vara på näringsämnena från den egna gården. En stor ensilageskörd med hög smältbarhet som bärgats kostnadseffektivt lägger också grunden för goda siffror i kontoboken, förutsatt att man säkrat bästa möjliga produktionspotential för ensilaget med rätt ensilering.

Genom att ensilera med AIV kan vi förbättra tillväxtresultaten och minska mängden foderspill och extra arbete.

Ensilagekvaliteten är en investering i tillväxt

Ensilering med myrsyra förbättrar djurens syntes av mikrobprotein vilket ger förutsättningar för bättre tillväxt och kostnadsbesparingar. Schemat nedan åskådligör hur du kan spara kostnader och uppnå samma AAT-nivåer i utfodringen. Det finns två sätt att öka djurens intag av AAT: det ena sättet är att förbättra ensilagets kvalitet och det andra sättet är att köpa t.ex. rybskross för utfodringen.

Med myrsyraensilering får du en inbesparing på 21 euro per djur jämfört ensilering utan ensileringsmedel. Du kan alltså välja om du vill köpa protein eller ensileringsmedel för dina djur. Genom att köpa inhemskt AIV-ensileringsmedel bidrar du till att säkerställa ett förstklassigt ensilage och ett gott resultat för din gård.

Se också på mängden ammoniumkväve i ensilageanalysen. Ammoniumkvävet är ett nyckeltal för nedbrytningen av protein under ensileringen. Protein som nedbrutits under ensileringen är inte användbart som näring för idisslare, vilket det skulle ha varit om ensileringen lyckats. Om proteinet nedbryts under ensileringen innebär det att en del av den tillförda gödslingen går till spillo, dessutom uppkommer extra kostnader för inköp av proteinfoder.

Om du satsar på gödslingen och går in för att få ensilage med hög råproteinhalt, kom också ihåg att ensilera rätt för att näringsämnena ska komma till nytta för dina djur.

Mertillväxt utan kraftfoder

Genom att använda AIV-produkter kan vi förbättra djurens tillväxt betydligt. I försöket nedan konstaterades vilka tillväxtskillnader man får med olika ensileringsmedel. Redan med en tillsats av myrsyra på 3,3 liter per ton foder ökade dagstillväxten med ca 40 %. En bättre foderkvalitet är till nytta för nötkreaturen genom att de äter mera ensilage och bättre utnyttjar den näring fodret innehåller.

Den mertillväxt på 270 gram/dygn som konstaterades i försöket innebär att man får 75 kg mera kött per nötkreatur att sälja. Observera också att mertillväxten uppnåtts utan kraftfoderkostnader, med enbart ensilage. Varje euro du investerar i ensileringsmedel ger sex euro i utdelning via djurens tillväxt.

Onödigt svinn och merarbete en stor utgiftspost

Exempel: Om du måste skala av 20 cm av ytskiktet från en 35 x 10 meter stor silo innebär det en kostnad på nära 3000 euro enbart i form av bortkastat foder. Dessutom ska du räkna med kostnaderna för det extra arbete som krävs för att avskilja och eventuellt förstöra det dåliga fodret. Om man har knappt om foder måste man dessutom köpa in motsvarande fodermängd utifrån, vilket lätt innebär ytterligare 3000 euro i merkostnader.

Gör arbetet rätt med en gång – ensilera fodret med AIV-metoden.

1Beräknat på basis av resultaten Jaakkola et al. 2006, med 2015 priser.

Rybs som köpts för att kompensera en sämre ensilagekvalitet blir dyrare än satsningarna på en lyckad ensilering1.

UTFODRINGSKOSTNADER MINSKAS MED AIV-ENSILERING


aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358