Dammande hö kan vara ett tecken på att det växer mögel och bildas mögelsporer i höet, vilket innebär att dammet är extra farligt för både djuren och hästskötarna. Tillväxten av mögel i hösilage kan förhindras genom tillsats av Propcorn NC i samband med ensileringen.

Förstklassigt hösilage doftar fräscht och dammar inte

Med Propcorn NC -ensileringsmedel kan du förbättra hösilagets hygieniska kvalitet och  höets smaklighet. Propcorn NC innehåller propionsyra som är mycket effektivt mot mögel. Propionsyra förekommer naturligt i matsmältningsorganen hos hästar och nötkreatur, därför är tillsats av Propcorn NC i hösilaget säkert för djuren.

Propcorn NC som tillsatts i ensileringsskedet hindrar mögeltillväxt i höet, och motverkar mögeltillväxt ännu efter att balen öppnats. Det betyder att höet i den öppnade balen står sig längre och att det blir mindre foderspill. I smaklighetsförsök har det konstaterats, att hästarna hellre väljer hö som ensilerats med Propcorn NC än obehandlat hö.

Också AIV Ässä Na och Propcorn Plus passar för hösilage.

Förstklassigt foder ökar lammens tillväxt och tackans mjölkproduktion

AIV-ensileringsmedlen förbättrar fodrets smaklighet och gör att fodrets näringsinnehåll är möjligast likt näringshalten i vall som ännu växer: proteinet bibehålls som protein och aminosyror, och sockret bevaras som socker. Ensilage som jäst på ett kontrollerat sätt ökar syntesen av mikrobprotein i våmmen, och förbättrar härigenom tillförseln av protein via fodret.

Utfodringsindexet är den kvalitetsparameter som bäst beskriver ensilagets smaklighet. AIV-ensileringsmedlen förbättrar fodrets utfodringsindex, eftersom myrsyran i AIV-produkterna begränsar jäsningen.

  1. SÄRKIJÄRVI, S., SEPPÄLÄ, A., PERÄLÄ, J., HEIKKILÄ, T., NYSAND, M., MÄKI, M. 2012. Preference of horses for haylage ensiled with propionic acid based additive. In: Proceedings of the XVI international silage conference, Hämeenlinna, Finland, 2-4 July 2012 / Edited by K.Kuoppala, M.Rinne and A.Vanhatalo. Jokioinen, Helsinki: p. 516-517. 29.6.2012 https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/Artturi/artturi_web_service/xvi_international_silage_conference/ISC2012_Proceedings_5July2012.pdf

I ett smaklighetsförsök valde hästarna helst (82 % av valsituationerna) hö som behandlats med Propcorn NC.

HÄSTAR FÖREDRAR BEHANDLAT HÖ


aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358