Spannmål inom det rekommenderade fuktintervallet kan ensileras lufttätt t.ex. i en plastbeklädd plansilo, och jäsningen kan kontrolleras med AIV-produkter som har myrsyra som bas.

För att krossensileringen ska lyckas bör spannmålens fukthalt vara 35-45 % Då är fodersäden ännu tillräckligt fuktig för att mjölksyrajäsning ska kunna ske, och det går lätt att packa den så att det inte blir luftfickor i fodermassan. Ensilera den krossade spannmålen lufttätt.

Vid krossensilering av spannmål begränsar AIV-produkterna bakteriernas aktivitet, så att spannmålen blir fräscht och aptitligt. Också vid krossensilering av spannmål är det viktigt att kontrollera jäsningen, eftersom pH-värdet annars kan sjunka så lågt som under 3,9 under ensileringen. En för låg pH-nivå kan inverka negativt på foderintaget.

Vid utfodring med färskensilerad spannmål, både krossensilerad säd och helsädsensilage, ska man komma ihåg att ge djuren tillskott av vitamin E.

Krossensilerad spannmål har konstaterat bättre kvalitet

AIV-medlet begränsar mikrobaktiviteten under ensileringen. Till följd av detta innehåller det färdiga fodret mera socker och mindre mängd jäsningsprodukter. Fodret är lagom syrligt och välsmakande. Näringsförlusterna under ensileringen minimeras och fodret är inte känsligt för eftervarmgång.

Exemplen kommer från ett försök med krossensilering av spannmål1, där spannmålens fukthalt var 39 %.

1(MTT 2010).

MERA SOCKER OCH MINDRE JÄSNINGSPRODUKTER


AIV-FODER ÄR INTE KÄNSLIGT FÖR VARMGÅNG


aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358