När tröskningsvädret är gynnsamt kan den nytröskade spannmålens fukthalt vara under 30 %. Den största utmaningen vid krossensileringen är då att förhindra mögeltillväxt i alla ensileringsskeden.

Om det blir ett uppehåll mellan tröskningen och krossningen kan mikrobhalterna ofta stiga högt redan innan ensileringen börjar. När spannmålen är torrare är det svårt att uppnå full lufttäthet, och även små luftläckage t.ex. vid kanterna av silon eller tuben räcker för att mögel ska kunna växa.

Ensileringsmedel som innehåller propionsyra är särskilt effektiva för ensilering av sådan här spannmål, och då ensileringsmedlet doserats i fodret har det kvar verkan kvar ännu i utfodringsskedet, så att också blandfodret stabiliseras. Propionsyra som ingår i ensileringsmedlet utgör en energikälla för kon.

Propionsyrahaltiga AIV Ässä Na passar bra för krossensilering av spannmål när sädens fukthalt är 25–45 %. När fukthalten är 16–30 % rekommenderar vi Propcorn Plus och Propcorn NC.

Vid utfodring med färskensilerad spannmål, både krossensilerad fodersäd och helsädsensilage, ska man komma ihåg att ge djuren tillskott av vitamin E.

Bevisad effekt vid ensilering av spannmål

Vid ett försök med ensilering i tub1 i december 2009 uppmättes höga halter av bakterier, jäst och mögel i spannmålsprov som ensilerats utan ensileringsmedel. Propcorn NC och AIV Ässä Na minskade mängden skadliga mikrober i krossensilerad spannmål. Den ensilerade spannmålens fukthalt varierade mellan 16 och 32 %.

1(MTT2010).

aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358