Helkornsensilering innebär att fodersäden ensileras aerobiskt medan den ännu är tröskfuktig, och att tillväxten av mögel förhindras med hjälp av propionsyra. Ensileringsmedelsdosen bestäms enligt ensileringstidpunkten och sädens fukthalt.

Syraensilering av spannmål är ett kostnadseffektivt sätt att bevara husdjurens fodersäd. Metodens fördelar är att det behövs mindre arbete för hantering av spannmålen under den bråda skördetiden, och att man samtidigt kan utnyttja billiga lagringsställen som är tillgängliga.

Vid syraensilering behöver spannmålen inte torkas, utan ensileringsmedlet Propcorn Plus tillsätts i den tröskfuktiga spannmålen. Spannmål som ska helkornsensileras bör helst tröskas vid en fukthalt under 25 %. Propcorn Plus tillsätts i det skede då spannmålen täms från vagnen till lagret. Mängden ensileringsmedel som tillsätts bestäms enligt spannmålens fukthalt.

Syraensilerad spannmål ska lagras på ett torrt ställe, skyddat från vatten och snö. Spannmålen kan ensileras i en silo eller på ett golv. Golvet ska vara helt och helst av betong. Betongen och spannmålen isoleras från varandra med en plastfilm, så att kalk som betongen avger inte försvagar ensileringsmedlets effekt.

Vid utfodring med färskensilerad spannmål, både krossensilerad säd och helsädsensilage, ska man komma ihåg att ge djuren tillskott av vitamin E.

Genom att använda propionsyra för ensilering av helkornsspannmål minskas förekomsten av mögel radikalt.

FÖREKOMST AV MÖGEL VID PROPIONSYRAENSILERING


aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358