AIV-ensileringsmedel är trygga att använda då de används på rätt sätt. Iaktta ändå nödvändig noggrannhet när du hanterar ensileringsmedel, och använd rätt skyddsutrustning. Använd gummihandskar och gummiskodon och skydda ögonen mot eventuellt stänk med ansikts- eller ögonskydd. Se till att det finns tillräckligt med rent vatten i närheten med tanke på eventuella stänk eller läckage.

Säkerhetsdatabladorna finns du på produktsidorna.

Hur göra i risksituationer

Miljö

Myrsyra är, som namnet säger, en syra som förekommer också i naturen och som nedbryts snabbt och fullständigt på biologisk väg. Om ensileringsmedel läcker ut på marken ska det om möjligt sugas upp med hjälp av t.ex. sågspån, sand eller torv. Skölj därefter området med rikligt med vatten. Om man lyckas samla upp något av ensileringsmedlet kan det användas som ensileringsmedel på normalt sätt, förutsatt att det inte blandats upp med föroreningar som t.ex. jord.

Kontakta räddningsmyndigheten om det är fråga om ett stort läckage, eller som det finns risk för att ensileringsmedel läcker ut i avloppsnätet eller i naturen. Stora mängder ensileringsmedel kan neutraliseras med kalk eller sugas upp med ett ickereaktivt material som t.ex. sand.

Små mängder överflödigt AIV-ensileringsmedel kan förstöras genom att medlet späds ut kraftigt och sprutas ut på åkern.

Hälsa

Använd alltid ändamålsenlig skyddsutrustning när du hanterar behållare och ensileringsmedel.

  • Om du får ensileringsmedel på huden, skölj omedelbart med rikligt med vatten i minst 15 minuter och uppsök läkare.
  • Om du får ensileringsmedel i ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten i minst 20-30 minuter och uppsök läkare.
  • Om du blir illamående av att hantera ensileringsmedel, uppsök läkare. Undvik att inandas ångor från ensileringsmedel.
  • Om du har svalt stänk av ensileringsmedel, drick genast mycket vatten. Försök inte kräkas upp vätskan.
aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358