Den aerobiska stabiliteten hos hösilage kan förbättras med ensileringsmedlet Propcorn NC. Det innehåller propionsyra som effektivt motverkar jäst- och mögelsvampar. I stället är propionsyra en energikälla för gräsätande djur, och förekommer naturligt i djurets ämnesomsättning.

Propionsyra bildas naturligt i idisslares och hästars matsmältningskanal. Tillsatt propiosyra är därför oskadligt för djuret. I smaklighetsförsök har man konstaterat, att hästarna föredrar Propcorn NC -ensilerat hö framför hö som ensilerats utan ensileringsmedel.

Svårigheten är att hindra mögeltillväxt

Hösilagets torrsubstanshalt är 40-84 %. Hög torrsubstanshalt begränsar mjölksyrabakteriernas aktivitet, och pH-värdet förblir högt. Hösilage är dessutom poröst och svårt att packa tätt. Om det blir ett luftläckage tränger syret långt in i fodermassan, så att möglet kan spridas i ett stort område.

Den största utmaningen vid beredningen av hösilage är därför att förhindra mögeltillväxt i alla skeden av ensileringen. Den aerobiska stabiliteten mäts genom att man mäter den tid fodret kan bevaras utan att varmgå efter att silon öppnats. En tillräcklig aerobisk stabilitet ger spelrum i det skede silon öppnas och skjuter upp förskämningen, det gäller också om det blir hål på balen under lagringen.

 

1(MTT 2011).

I ett försök förbättrade ensileringsmedlet Propcorn NC hösilagets aerobiska stabilitet 1,6 gånger jämfört med hösilage som beretts utan ensileringsmedel.

Den förbättrade stabiliteten berodde på att det fanns mindre mängder jäst och bakterier i hö som ensilerats med Propcorn NC.

ENSILERING MED SYRA FÖRBÄTTRAR HÖSILAGETS KVALITET


aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358