Det finns många varianter av helsädesensilage. Kvaliteten varierar beroende på bland annat växtartssammansättningen, mognadsgraden och torrsubstanshalten. Gemensamt för alla helsädesensilagen är att de har en grov struktur, som gör packningen besvärlig.

AIV Ässä Na är rätt ensileringsmedel för ensilering av helsädesensilage. Medlet har en mångsidig sammansättning, som behövs för att bekämpa både jäst, mögel och olika bakterier.

Vid bestämningen av rätt ensileringstid för helsädesensilage får man balansera mellan skördens mängd och kvalitet. Med tanke på ensileringen är det svårare att få ett mer moget bestånd tätt packat än ett bestånd som ännu är mjukt. Ju längre man skjuter upp skörden, desto mer döda växtdelar med stort innehåll av förruttnelsebakterier finns det i massan. Det rekommenderas att helsädesensilage skördas i slutet av degmognadsstadiet.

Utmaningar vid skörd och ensilering av helsädesensilage:

 • Kärnorna drösar
 • Svårt att packa fodret
 • Orenheter som jord och dött växtmaterial i fodret
 • Överjäsning, om fodret är vått
 • Risk för varmgång i utfodringsskedet

Så bemästrar du utmaningarna:

 • Tillräckligt tidig skörd (i slutet av degmognadsstadiet), helst med skärbord för direktskörd.
 • De organiska syrorna i AIV-produkterna mjukar upp strået genom att spjälka cellväggen, vilket underlättar packningen.
 • AIV-produkterna bekämpar effektivt förruttnelsebakterier, som kommer in i fodret med bl.a. jord och döda växtdelar.
 • AIV-produkterna begränsar jäsningen och förhindrar nedbrytningen av proteinet i fodret, vilket gör att foderintaget, avkastningen och mjölkens halter förbättras.
 • Särskilt AIV Ässä Na motverkar tillväxt av mögel och jäst och förhindrar därmed varmgång.

Val och dosering av produkter för helsädesensilage

 • På grund av helsädesensilagets grova struktur och svårigheten att packa fodret är AIV Ässä Na det primära valet för ensilering av helsädesensilage.
 • Doseringsrekommendationer
  • korn, vete, havre, rågvete 5 l/t
  • majs 3-5 l/t (välj 5 l/t om fodret är förorenat med jord, om det är extra vått eller om foderfronten ligger öppen länge eller om silon öppna tidigare än 2 månader efter ensileringen)
  • baljväxter 6 l/t

Ett bestånd av bondböna-vete skördades som helsädesensilage i Ruukki, norra Österbotten. AIV förhindrade överjäsning och nedbrytning av proteinet.

Effekten av rätt ensileringsmedel på utfodringsindexet var hela 16 poäng. (Luke, Edistystä luomutuotantoon, 2013).

AIV ÄSSÄ FÖRHINDRAR ÖVERJÄSNING


aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358