AIV-ensileringsmedel säljs både i förpackningar och i lösvikt direkt till gården. I tabellen nedan visas AIV-produkternas förpackningsstorlekar.

Vid AIV-leveranserna från fabriken förpackas medlet alltid i nya förpackningar. Vi sköter också om insamlingen och återvinningen av begagnade AIV-förpackningar, läs mera i avsnittet Insamling och återvinning av förpackningar.

Produkt 30 l dunk 200 l tunna 1000 l IBC-container 1000 kg IBC-container Lösvikt
AIV 2 Plus Na Ο Ο Ο Ο
AIV Ässä Na Ο Ο Ο Ο
AIV Pro NC Ο Ο Ο Ο
Eastman Propcorn Plus Ο Ο  Ο
Eastman Propcorn NC Ο
Eastman Stabilizer Pig Na Ο Ο Ο

Minsta fabriksleveranser

Förpackade produkter: 1 pall. Leverans endast i fulla pallar. En pall rymmer 24 x 30 liter ELLER 4 x 200 liter. I lösvikt: 1000 liter/produkt.

I lantbruksaffärerna kan AIV-ensileringsmedel också köpas i mindre partier.

Att beakta vid leverans i lösvikt

Vid leverans i lösvikt lossas medlet på gården i minst 200 liters tunnor som jordbrukaren skaffat.  Lägg märke till följande saker vid leverans i lösvikt.


Leverans
  • Se till att transportbilen obehindrat kan köra fram till kärlen och att förhållandena för lossningen av medlen är säker.
  • Höga behållare ska vara försedda med en fast stege eller gångbro.
  • Bottenventilen i kärlet eller behållaren där medlet lossas ska vara åtdragen.
  • Om du inte själv är hemma när leveransen kommer, lämna tydliga anvisningar åt bilföraren.
Förpackningar
  • AIV-tunnornas och IBC-containrarnas användningstid är fem (5) år från tillverkningsdatum. AIV-behållarnas ålder framgår av den s.k. årsklockan på förpackningen.
  • Tomma tunnor ska förvaras liggande.
  • De kärl som reserverats för lösviktsprodukten ska vara rena och tomma innan de fylls med nytt medel.
  • Använd endast kärl som är avsedda för syraprodukter.
  • AIV-lösning får inte blandas med vatten eller andra produkter, inte ens med andra AIV-ensileringsmedel, eftersom det kan leda till att lösningen fälls ut.

Läs mera i avsnittet om Hantering och lagring.


Leveranstider

Produkter som beställts mellan början av AIV-försäljningssäsongen toch slutet av mars levereras mellan våren och hösten, före den första ensileringen. AIV-medel i lösvikt kan också beställas för den andra och tredje skörden. Kompletterande beställningar levereras när den föregående ensileringen avslutats. Tack vare möjligheten att fylla på kärlen kan man utnyttja kärl som tömts i samband med den föregående ensileringen.

Transportfirman meddelar på förhand med ett textmeddelande när leveransen kommer.

Vi informerar närmare om beställnings- och leveranstider i våra nyheter (på finska).

Har du frågor?
Risto Välimaa
Kundchef,
Norra Finland och de svenskspråkiga områdena
Sami Saarikettu
Kundchef,
Mellersta Finland
Saana Orkola
Kundchef,
Södra Finland
aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358