AIV-ensileringsmedlens effekt baserar sig på processer som hindrar de skadliga bakteriernas tillväxt och begränsar mjölksyrajäsningen under ensileringen till en optimal nivå.

Myrsyra, som ingår i AIV-medlen, är den starkaste organiska syra som finns, och kan sänka pH-värdet snabbt. Lågt pH förhindrar i sig funktionen hos många skadliga mikrober. Dessutom är en del av myrsyran i en form som kan genomtränga de skadliga bakteriernas cellvägg och döda bakterierna.

Utnyttja vallfodrets fulla produktionspotential

Grunden för att ensileringen ska lyckas är alltid att tillämpa en god ensileringsteknik. För att ensileringen ska lyckas krävs att fodret förtorkas snabbt, att man tillsätter ensileringsmedel i bärgningsskedet, packar fodret effektivt och försluter silon noggrant. Syret i silon förbrukas och med ensileringsmedlet säkerställer man att pH-värdet sjunker. Den skadliga mikrob- och enzymaktiviteten upphör. Genom den kontrollerade jäsningen av AIV-fodret möjliggörs att fodret får ett högt utfodringsvärde vilket ger en optimal kotrafik vid robotmjölkning.

  • AIV begränsar nedbrytningen av proteiner dvs. sänker fodrets ammoniakhalt.
  • AIV begränsar jäsningen dvs. ger foder med lägre halt av eteriska fettsyror och mjölksyra, vilket förbättrar utfodringsindexet.
  • I AIV-foder är mängden jästceller typiskt låg i det skede silon öppnas, vilket gör att fodret inte är känsligt för eftervarmgång.

Torrsubstanshalten och vallens artsammansättning styr valet och doseringen av ensileringsmedel

AIV-produkterna fungerar i alla ensileringssituationer. Optimala torrsubstanshalt med tanke på en lyckad ensilering är 25-35 %. Då uppstår inte problem med pressaft, men det är ändå lätt att packa fodret. Den rekommenderade bruksmängden av AIV-meden är 5 liter per ton foder, vilken behövs för att uppnå fördelarna med kontrollerad jäsning.

Rekommenderade bruksmängder i besvärliga förhållanden

När växtmassans torrsubstanshalt är under 22 % 6 l/ton
När växtmassans torrsubstanshalt är över 35 % 5 l/ton
AIV Ässä Na
Baljväxter (t.ex. klöver, lucern) 6 l/ton

Observera att de rekommenderade doserna är beräknade enligt fodrets färskvikt, och att det behövs mera ensileringsmedel vid regnigt väder.
Rekommendationerna gäller också helsädsensilage.

Det är viktigt med rätt mängd ensileringsmedel och jämn spridning i fodret

För att ensileringen ska lyckas krävs det att ensileringsmedlet når ända fram till fodret. Kom ihåg att kontrollera pumparnas funktion före skörden och att följa med spridningen av ensileringsmedel. Bl.a. följande spridningsmetoder rekommenderas:

  • I självgående hackar munstycken framför hackens rotor eller utkastacceleratorn.
  • I exakthackar tre punktmunstycken i utkastningsrörens nederdel
  • I pickupvagnar doseras medlet i foderflödet med ett perforerat rör
  • helst både ovan- och underifrån.
  • I balare samma dosering som i pickupvagnar eller direkt i presskammaren.

AIV-PRODUKTERNAS FUNKTIONSMEKANISMER


aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358