Vid leverans i lösvikt lossas preparaten på gården i minst 200 liters tunnor som jordbrukaren reserverat. Vid leverans i lösvikt, beakta följande faktorer för att trygga säkerheten, underlätta leveransen och hålla preparaten rena:

Körrutten till avlastningsstället

 • Vägen till och från avlastningsstället är körbar för tunga fordon, oavsett väder
 • Vändplats eller vändslinga vid avlastningsstället (tankbilens mått: fri höjd 4,5 m, bredd 4 m, kombinationens längd 22-25,5 m)

Snöröjning

 • Körrutten hålls snöfri fram till avlastningsstället och sandas vid behov
 • Kärlen är helt fria från snö

Kärlens placering och skick

 • Kärlen finns på samma ställe med tillräckligt mellanrum, högst 10 m från tankbilens bakände
 • Kärlen är i mark- eller golvnivå
 • Kärlens underlag håller tyngden av ett fullt kärl
 • Platsen har tillräcklig belysning och ventilation
 • Kärlen är tomma, rena och i gott skick (högst 5 år gamla)
 • Korkarna är färdigt uppskruvade och bottenventilerna stängda
 • Om det finns kvar av den tidigare produkten i kärlet är innehållet utmärkt på kärlet och det är samma produkt som levereras

Fasta behållare

 • Fasta stegar, gångbro och räck
 • Möjlighet att följa med vätskenivån (t.ex. nivåmätningsrör)

Gårdsfolket

 • Gårdsfolket är på plats eller nås per telefon vid avlastningstillfället
 • Viktigt att uppge rätt telefonnmmer och adress vid beställningen

aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358