Vid blötutfodring av svin används i regel organiska syror, eftersom de gynnar grisarnas och slaktsvinens tillväxt och förbättrar foderutnyttjandet. Med syraensilering får man tre olika fördelar.

Förhindrar feljäsning

Många blötfoderkomponenter är känsliga för feljäsning. Vid feljäsning förbrukas de kolhydrater som ingår i komponenterna vilket minskar fodrets energivärde. Dessutom kan feljäsning drastiskt försämra smakligheten hos den fodersats som blandats. Problemen är typiska för diande suggor och smågrisar. Då man använder 0,5-1,2 liter AIV-medel per ton foder sjunker blötfodrets pH-värde på ett kontrollerat sätt och det uppkommer ingen feljäsning.

Fodrets hygien

De kortmolekylära fettsyror som ingår i AIV-produkterna och ensileringsmedlet Stabilizer Pig Na är särskilt effektiva mot gram-negativa bakterier som bland annat salmonella, koli-, enterro- och legionellabakterier. Myrsyra, som är den starkaste småmolekylära fettsyran, är enligt undersökningar effektiv mot de flesta skadliga bakterier.

Bra för matsmältningen

De korta fettsyrorna aktiverar produktionen av proteolytiska enzymer i magsäcken. Enzymerna deltar bl.a. i spjälkningen av fodrets protein. Detta är en fördel hos bl.a. grisar som är i avvänjningsåldern, där magsäckens egen saltsyraproduktion ännu är otillräcklig.

Svin tillgodogör sig bäst blötfoder vars hygieniska kvalitet är god och där pH-värdet sänkts kontrollerat till nivån 4,2-4,5. När foderutnyttjandet förbättras, förbättras också utfodringens ekonomi och gårdens ekonomiska resultat.

 

1Formic acid seems to be more effective against the majority of bacteria (Strauss and Hayler, 2001).

AIV 2 Plus och Stablilizer Pig L förhindrar effektivt feljäsning enligt försök i en 84 timmars blötfodringssimulatormodell, där man undersökte en utfodringssituationen där andelen restfoder som blir kvar i rörsystemet är stor (50 %).

Ättikssyra i blötfodret försämrar fodrets smaklighet och är ett tydligt tecken på feljäsning.

AIV-PRODUKTER I BLÖTFODRET MINSKAR FELJÄSNING


aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358