Varmgång i blandfodret beror på att mikrober som förskämmer fodret förökar sig i fodermassan. Under varmgången försvinner fodrets bästa näringsämnen. När de mest lättsmälta näringsämnena försvinner, försämras det återstående fodrets smältbarhet snabbt. Trots att man inte med blotta ögat kan se foderförlusterna när fodret varmnar på foderbordet, försämras ändå dess näringsvärde snabbt. Den energi som åtgår för värmestegringen tas från fodrets energiinnehåll.

Håll blandfodret svalt

Man kanske inte ens märker om blandfodrets temperatur stiger litet – men korna märker det. Varmgången försämrar fodrets näringsvärde och smaklighet, vilket åter minskar foderintaget och sänker produktionen. Även om man själv inte ens märker varmgången på foderbordet kan det i sista hand synas i mjölk- eller köttlikviden.

Lyckligtvis är näringsförlusterna i blandfodret ofta helt onödiga och kan även undvikas. Ett enkelt sätt är att använda ett lämpligt ensileringsmedel som gör förskämningsprocessen långsammare.

Bekämpa jäst och aerobiska bakterier

När blandfodret varmnar beror det på aktiviteten hos jästsvampar och aerobiska bakterier. Mikrobinnehållet i olika foderkomponenter kan variera enormt, och varmgång i blandfoder är i regel ett tecken på att det förekommer olika jästsvampar i ensilaget. Om andra färska komponenter, till exempel mäsk, innehåller mycket jäst kan risken för varmgång öka. Andra riskfaktorer kan vara hö eller halm som används som fibertillskott, och som har dålig ensileringskvalitet.

Om man har problem med varmgång lönar det inte att låta saken bero och vänta på kallt vinterväder. Det är bra att följa med blandfodrets temperatur med termometer. Om temperaturen i fodret stiger redan några grader över temperaturen i omgivningen är det ett tecken på varmgång. Då gäller det att ta itu med saken genast.

En effektiv lösning vid varmgång i blandfodret

AIV Ässä Na är ett mångsidigt ensileringsmedel som effektivt stoppar varmgång i blandfodret. Tillsätt AIV Ässä Na i fodrets blandningsskede för att förhindra varmgång i fodret.

AIV Ässä Na är en optimal kombination av olika organiska syror och salter av dessa. Tack vare att AIV Ässä Na innehåller propionsyra och kaliumsorbat är medlet särskilt effektivt mot jästsvampar. Produktens utmärkta effekt har påvisats vid försök med olika blandfoder som utförts vid Luke. I försöken förbättrades blandfodrets stabilitet med 10-40 timmar med en dos om 2-3 liter/ton.

Justera doseringen genom att pröva

Blandfodrets känslighet för varmgång är beroende av foderkomponenternas mikrobiologiska kvalitet och temperaturen i omgivningen. Blandfodrets temperatur borde inte få stiga över omgivningens temperatur. Det säkraste sättet att ta reda på om det förekommer varmgång är att med termometer mäta temperaturen inne i en hög foder på foderbordet. Hur stor dos preparat som behövs för att motverka varmgång får man pröva sig fram till, utgående från en dos om 3 l/t. Dosen justeras de följande dagarna på basis av resultatet och mätningar av temperaturen. En typisk bruksdos är 1-5 l/ton blandfoder.

I försöket tillsattes AIV Ässä Na till blandfoder i två olika doser. Redan med en dos på 2 l/t förbättrades blandfodrets stabilitet klart (Luke 2017). Nyttan av en preparatillsats i praktiska förhållanden är bl.a. beroende av kvaliteten på de foderkomponenter man använder. Det bästa sättet att ta reda på vilken preparatdos som är lämpligast i ett enskilt fall är därför att pröva sig fram.

aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358