Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Taminco Finland Oy (Y-tunnus: 2589198-9)
Typpitie 1
90620 Oulu

Puhelin: 0207 108 300

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Taminco Finland Oy
Typpitie 1
90620 Oulu

Puhelin: 0207 108 300
Sähköposti: AIVinfo@eastman.com

3. Rekisterin nimi

Taminco Finland Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Taminco Finland Oy:n suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Henkilötietoja käytetään myös asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenottojen ja palautteiden käsittelyyn sekä tilastointiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

Palvelun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Taminco Finland Oy voi lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia sähköisesti (sähköpostitse, tekstiviestien välityksellä), mikäli palveluun rekisteröitynyt käyttäjä ei ole erikseen kieltänyt sitä. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa kokonaan tai osittain.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: (pakolliset tiedot merkitty tähdellä)

  • Etu- ja sukunimi
  • Postinumero
  • Yritys / organisaatio
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite*
  • Pääasiallinen tuotantosuunta*
  • Eläinmäärä
  • Markkinointilupatiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään palveluun rekisteröidyttäessä tai palvelun käytön yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista tietolähteistä sekä asiakastietopalveluista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille. Mikäli tietojen luovuttaminen säännönmukaisesti tulee ajankohtaiseksi, pyydetään tietojen luovutukseen rekisteröityjen suostumus. Tiedot voivat siirtyä mahdollisessa yrityskauppa-, tai liiketoimintakauppatilanteessa uudelle rekisterin pitäjälle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu. Tietoja käsittelee ainoastaan nimetty pääkäyttäjä, jolla on järjestelmään henkilökohtaiset tunnukset. Rekisterin pitäjän tilat on varustettu kulunvalvonnalla. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla, kuten kryptauksin.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Taminco Finland Oy / Rekisteri
Typpitie 1
90620 Oulu

Kielto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen AIVinfo@eastman.com riittävästi yksilöidyin tiedoin.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Taminco Finland Oy / Rekisteri
Typpitie 1
90620 Oulu

Tarkastuspyyntö voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen AIVinfo@eastman.com riittävästi yksilöidyin tiedoin.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Taminco Finland Oy / Rekisteri
Typpitie 1
90620 Oulu

Korjauspyyntö voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen AIVinfo@eastman.com riittävästi yksilöidyin tiedoin.

aiv-logo
Yhteydenotto

Jätä meille viesti ja otamme sinuun yhteyttä!

+358