Vi tar för vår del ansvar för din säkerhet och vår gemensamma miljö genom att sköta om insamlingen och återvinningen av begagnade AIV-förpackningar. Vår samarbetspartner vid återvinningen är Lassila & Tikanoja, som använder behållarna för tillverkning av återvunna plastprodukter. Servicen är gratis för jodbrukaren.

AIV-produkter förpackas endast i nya kärl eftersom vi vill främja jordbrukarnas arbetarsäkerhet i samband med lagringen och användningen av AIV-lösningar.  Den rekommenderade användningstiden för AIV-behållare är fem år då de används rätt. Då du köper AIV-lösning som är förpackad i tunna får du samtidigt en säker behållare som kan användas senare vid leverans av AIV-preparat på lösvikt.

Du kan lämna in behållare till återvinningen oavsett dess tillverkningsår. Återvinningen tar emot 30 liters dunkar och 200 liters tunnor. Återvinningen tar endast emot behållare som innehållit följande produkter:

  • AIV
  • Propcorn
  • Stabilizer Pig L
  • Mestarin Vahva
  • Prima

Av säkerhetsskäl kan vi inte ta emot andra tillverkares ensileringsmedelsförpackningar.

Du ser väl till att behållarna är hela, rena och försedda med etikett och väl tillskruvad kork.

Insamlingen av AIV-kärl

AIV-kärlen insamlas vid en insamling som utförs i samarbete med Finlands 4H-förbund. Kampanjen som ger sysselsättning åt ungdomar och är gratis för jordbrukarna går under namnet Vastuullinen Virtanen.

Har du frågor?
Frågor som gäller insamling och återvinning av förpackningarna besvaras av:
Risto Välimaa
Kundchef,
Norra Finland och de svenskspråkiga områdena
Sami Saarikettu
Kundchef,
Mellersta Finland
Saana Orkola
Kundchef,
Södra Finland
aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358