Den nya ladugården på jordbrukssammanslutningen Kallio-Kantonen i Taipalsaari byggdes halvvägs mellan Sari Kantonens och Jarmo Kallios hemgårdar. Gården har 151 kor och en ungdjursbesättning på runt 140 rekryteringsdjur. Basen i kornas utfodring består av förstklassigt ensilage. "Dessutom använder vi krossensilerad spannmål, rybs, snitsel, mineraler och mäsk", berättar Ari Kantonen. Gårdens medelproduktion är ca 9700 kilo. Den… Lue lisää

Gården Kivelä i Sysmä har ägts av samma släkt sedan år 1681. Matti Kivelä, gårdens nuvarande husbonde, är jordbrukare i trettonde led. Redan som barn var han klar med sitt yrkesval. Gården har ca 100 mjölkkor och ett tjugotal kalvar. Fodret skördas med en självgående hack, och ensileras i plansilor och fodertorn. För ensileringen används… Lue lisää

På Mykkälä gård i Torneå väntar korna tålmodigt på sin mjölkningstur. Gårdens husmor Tiina Mykkälä berättar, att användningen av AIV syns bra i ladugårdens vardag. Korna besöker roboten i snitt tre gånger per dygn och ensilaget går åt. Mykkälä gård grundades på 1920-talet och Aki Mykkälä med hustrun Tiina är den tredje generationen på gården.… Lue lisää

aiv-logo
Kontakt

Skicka ett meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt!

+358